På Post- och telestyrelsens hemsida finns utförlig information om internetsäkerhet http://www.pts.se/sv/Internet/Internetsakerhet/