Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące transmisji programu TV Biznes w Internecie...

http://www.tvbiznes.pl/?p=14