W związku z tym pragnę uczulić wszystkich Polaków którzy mogą się potencjalnie dać na to nabrać. http://antifraudintl.org/showthread.php?t=62438