Änkor, föräldralösa och döende

Exempel på e-mejl från cancersjuka, döende, föräldralösa osv.
Top