Александра Барбер, Фонд Каллума

Maya

Moderator
Staff member
Return-Path: <katiamacedo@saneago.com.br>
X-Originating-Ip: [198.17.232.243]
From: Lerynne West <katiamacedo@saneago.com.br>
Reply-To: Lerynne West <callumfoundation18@gmail.com>
Subject: RE

Добър ден, Дарение от 2 800 000,00 евро е дарено за вас. Моля, отговорете на този имейл: callumfoundation18@gmail.com, за да се свържете с дарителя за повече подробности относно дарението.

Най-добри пожелания,
Alexandra Barber
 
Top