Barrister Gerald.

Tillkännagivande av testamente
Avsändare: Barrister Gerald. (dplguk@outlook.com)
IP : 41.190.2.224 = Nigeria
Avsänt: 25 jan 2013-02-04.

Mottagare: xxxxxx@xxxxx.xx

attn:

Sir:

Re: Tillkännagivande av testamente.

På vägnar av Förvaltare och Verkställare av egendomen till avlidne ingenjören Shaun Mc Pherson (KSM), gör jag ånyo ett försök att nå er, då mitt tidigare meddelande returnerades olevererat. I ljuset av detta ser jag mej tvungen att på nytt tillsända er detta officiella tillkännagivande av avlidne Shaun Mc Phersons testamente.

Ingenjör Shaun Mc Pherson gjorde er till förmånstagare till en summa av 17.000.000,00 (Sjutton millioner Engelska pund sterling) av sagda egendom, I sitt testamente.

Ingenjören Shaun Mc Pherson avled efter en kort tids sjukdom de 14:de september 2011. Ända till sin död var han en erkänd filantrop och Riddare av Saint Mulumba. Enligt hans önskan måste ni använda 30% av summan till att upprätta en välgörenhetsorganisation för att stöda fattiga änkor, och föräldralösa och hemlösa barn i Afrika och Asien.

Som förvaltare och verkställare av sagda testamente, kan jag informera er om att det upplästes vid Bouppteckningsregistret den 20:de september 2012, och är sålunda nu klart för att verkställas.

Det krävs således nu att ni, för att bekräfta er äganderätt till detta arv, bevisar er identitet genom att kopiera och tillsända oss något av följande dokument.

1. Körkort.
2. Nationellt identitetskort.
3. Internationellt pass. (Sidan med identitetsuppgifter).

Ni är härmed tillrådd att så fort som möjligt tillsända oss det behövliga beviset av er identitet som ett tilläggsdokument med användande av de kontaktuppgifter som här följer.
E-mail: [lchambers2013@mail12judge.com]

Vid mottagande och verifierande av er identitet kan vi så frigöra och tillsända er arvssumman. Vi ber er sända ert svar till ovannämnda e-post adress, så vi kan sända er, avlidne Shaun Mc Phersons sista önskan och testamente, i vilket han gjorde er till förmånstagare till denna fond.

Till slut ber vi er påvisa er vilja och mening att mottaga detta arv. Vi avväntar er raska respons.

Med bästa hälsning.
Barrister Gerald
(Förvaltare och Verkställare av testamentet).

OBS !!! Översättningen är min egen och är kanske inte ordagrann. Men det gör inget, då hela brevet ju är bara förbaskat båg och bedrägeri. Låt er aldrig luras av de här e-mailen. De är alla menade att lura av er pengar. Jag fick de första redan för 25 år sedan, och kan inte förstå att folk fortfarande går på det.
 
Top