Chinese waarschuwing! trap er niet in!

Bill4

Ninja
Voor U gelezen: hier
China: waarschuwing aan Nederlands bedrijfsleven voor oplichting

China is een interessant land voor het Nederlandse bedrijfsleven, mits u goed voorbereid de markt betreedt. U mag ervan uitgaan dat de meeste Chinese ondernemers te goeder trouw zijn. Helaas wordt er soms ook misbruik gemaakt van de grote buitenlandse belangstelling voor de Chinese markt. Het Nederlandse postennetwerk in China en de EVD hebben sinds begin 2006 een aanzienlijk aantal meldingen ontvangen van Nederlandse bedrijven over pogingen tot oplichting door zogenaamde Chinese zakenpartners. Ook andere EU-ambassades kregen soortgelijke meldingen van het bedrijfsleven. Onderstaand worden twee vormen van oplichting beschreven, met een aantal tips om u hier tegen te wapenen:

1. Contracten die 'te mooi zijn om waar te zijn' - Verzoek om snel naar China af te reizen
Buitenlandse bedrijven ontvangen per e-mail of fax een aantrekkelijk transactievoorstel van een Chinees bedrijf. Vaak wordt een gratis e-mailaccount gebruikt (bijvoorbeeld yahoo, 163, hotmail of sohu.com). Het gaat veelal om relatief grote orders en het betreft bijna altijd een eerste contact met het Chinese bedrijf. De meeste van deze zogenaamde bedrijven zijn pas enkele maanden geleden opgericht.
De buitenlandse offerte wordt meestal snel geaccepteerd door de zogenaamde Chinese zakenpartner. Dat is ongebruikelijk omdat onderhandelingen in China in de regel juist veel tijd vergen.
De buitenlandse zakenpartner wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk naar China af te reizen voor ondertekening van het contract.
Bij aankomst wordt de buitenlandse ondernemer gevraagd om een aantal kosten voor zijn rekening te nemen zoals diners, cadeaus of zogenaamde administratieve kosten. Rekeningen zijn absurd hoog, bijvoorbeeld meer dan 10.000 RMB voor een etentje.
Vervolgens verdwijnt de Chinese zakenpartner of wordt de buitenlandse ondernemer aan het lijntje gehouden. De beloofde aanbetaling voor de order blijft uit of een letter of credit (L/C) wordt niet geopend.

Om oplichting te voorkomen, kunt u een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:

* Verzoek het Chinese bedrijf om een origineel bewijs van inschrijving bij de Chinese overheid toe te sturen, met vermelding van de juridische vertegenwoordiger van het bedrijf (legal representative). Alleen deze persoon is gemachtigd om een contract te ondertekenen of daartoe autorisatie te verlenen. U kunt een kopie van deze 'business registration' naar de Nederlandse ambassade in Peking sturen voor een eerste controle. Voor uitgebreider onderzoek naar een Chinees bedrijf kunt u een commercieel bureau inschakelen. Kosten variëren van 70 tot 120 euro. Er bestaat in China geen nationaal openbaar bedrijvenregister dat geraadpleegd kan worden.
* Zorg voor betalingszekerheid zoals 100 procent vooruitbetaling of een combinatie van 30 tot 50 procent aanbetaling en een letter of credit (L/C). Vraag uw bank om deskundig advies.
* Maak geen geld over van uw zakenrekening of privérekening.
* Maak geen geld over om de transactie te laten plaatsvinden. Stuur geen (dure) monsters op.
* Informeer de Nederlandse ambassade. Het Chinese bedrijf staat wellicht al bekend als 'onbetrouwbaar.'
* Reis bij twijfel niet zonder meer naar China af, maar stel voor om de transactie op afstand af te ronden. Een contract kan ook per koerier worden verstuurd. Of machtig voor de contractonderhandeling een advocaat in China. Een Chinese advocaat kan ten behoeve van het contract ook de registratiegegevens van de Chinese ondernemer op juistheid controleren. De Nederlandse ambassade in Peking en het Nederlands consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai beschikken over een adressenbestand van advocatenkantoren.
* Mocht u besluiten om toch naar China af te reizen, laat u dan niet verleiden tot betaling van allerlei oneigenlijke kosten of de aankoop van grote cadeaus. Indien u wordt uitgenodigd om China te bezoeken dan neemt uw gastheer normaal gesproken (een deel van) de maaltijden voor zijn rekening.

2. Verzoek om uw zakenpartner naar Nederland uit te nodigen
Ook in dit geval gaat het om een aantrekkelijk transactievoorstel dat per e-mail of fax bij uw bedrijf arriveert. In dit geval wordt u echter niet gevraagd om naar China af te reizen, maar wordt u gevraagd om uw zogenaamde Chinese zakenpartners uit te nodigen voor een bezoek aan uw bedrijf.
In dit geval zijn twee scenario's mogelijk:

* De zogenaamde zakenpartners verdwijnen onmiddellijk na aankomst in Nederland in de illegaliteit en arriveren nooit bij uw bedrijf.
* U wordt gevraagd om alle kosten voor uw rekening te nemen en na terugkeer naar China verneemt u nooit meer iets van uw zogenaamde zakenpartners.

Mocht u worden gevraagd om reis- en verblijfkosten van uw beoogde Chinese zakenpartner voor uw rekening te nemen en heeft u twijfels? U kunt deels dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als onder 1 worden genoemd. Daarnaast kunt u voorstellen om de reiskosten te verrekenen met het betalingsvoorschot voor de order (dat wil zeggen de Chinese partij betaalt de reis- en verblijfkosten zelf en trekt deze kosten af van de aanbetaling voor uw leverantie). Verder wordt u verzocht om, in geval van twijfel, de visumafdeling van de Nederlandse ambassade in Peking of het Nederlands consulaat- generaal in Guangzhou of Shanghai (afhankelijk van de locatie van uw zakenpartner) tijdig te informeren zodat eventueel visummisbruik kan worden voorkomen.

Voor verder advies kunt u terecht bij de EVD (china@info.evd.nl) of de Nederlandse ambassade in Peking (pek-ea@minbuza.nl ). Indien u zelf slachtoffer bent geworden van deze oplichting dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de EVD of de Nederlandse ambassade in Peking.

Onderzoeksbureaus
Indien u meer wil weten over uw Chinese zakenpartner, met name waar het gaat om diens financiële status, dan kunt u een commercieel onderzoeksbureau inhuren. Onderstaand treft u een lijst aan met onderzoeksbureaus die bij Nederlandse ambassade in Peking bekend zijn. Deze lijst geeft geen volledig overzicht van de onderzoeksbureaus in China. Genoemde bureaus zijn niet aan de ambassade verbonden en vermelding betekent niet dat de EVD en de ambassade een oordeel hebben over de kwaliteit van deze bureaus.

Onderzoeksbureaus:

* China-Whys: www.chinawhys.com
* Cofacerating China: www.cofacerating.com.cn
* Control Risks Group: www.crg.com
* Huaxiacredit: www.huaxiacredit.com
* Sinotrust: www.sinotrust.cn/home.do
 
Top