Dr. Jonathan Mantasha, Ministerie van Mijnbouw & Energie, Zuid-Afrika

De Master Yoda

Emeritus
Date: 16 May 2008
From: Dr Jonathan Mantasha
Reply To: [jomantasha@engineer.com]
IP: 41.211.3.241 GHANA
Subject: Internationaal BedrijfsVennootschap
Dr. Jonathan Mantasha
Pretoria
Zuid-Afrika
Privé E-mail: [jomantasha@engineer.com]

VOOR UW VRIENDELIJKE AANDACHT:

Ik ben Ingenieur Jonathan Mantasha (Ph.D) , een Inwoner van Kwazulu Geboorte in Zuid-Afrika dat met het Ministerie van Zuid-Afrika van Mijnbouw & Energie werkt.

Vooral verontschuldig ik me voor het gebruiken van dit middel om u voor een transactie van deze omvang te bereiken maar dit is toe te schrijven aan vertrouwelijkheid en herinnering Toegang die op dit middel wordt gerust. Wordt geïnformeerdo dat een lid van de Raad van de Bevordering van de Uitvoer van Zuid-Afrika (SEPC) dat deel van mijn overheidsdelegatie aan uitmaakte uw land tijdens een recente Tentoonstelling van de Handel uw benijdenswaardige geloofsbrieven/details aan gaf me terwijl het verzekeren van me op uw bekwaamheid om a te behandelen bedrijfs transactie die een grote som geld met absolute vertrouwelijkheid impliceert.

Daarom heb ik beslist naar een vertrouwelijke samenwerking te streven met u in de uitvoering van de overeenkomst die hieronder ten voordele van alle partijen wordt beschreven en terwijl het hopen zult u het als bovenkant - geheim wegens de aard van deze transactie houden.

Binnen het Ministerie van Mijnbouw & Energie waar ik als Directeur en met de samenwerking van drie andere hoogste ambtenaren werk, hebben wij in ons bezit de achterstallige rekeningen van de contractbetaling ten bedrage van Veertien Miljoen, de dollars van Verenigde Staten van vier Honderdduizenden (14,400,000.00). Dit geld wij waaraan van plan zijn verwerk zijn overdracht als vorm van contractbetaling in een betrouwbaar bedrijf/individuele rekening afhankelijk van uw gemak.

Uw hulp en samenwerking worden wegens de omstandigheden vereist die ons werk omringen als overheidsambtenaren waardoor Burgerlijk Zuid-Afrika De Gedragscode van de dienst Staat ons niet toe om een buitenlandse Bankrekening in werking te stellen vandaar uw belang in de gehele transactie.

Weldra, dit bedrag dat ($14.4M) het saldo van de totale contractwaarde vertegenwoordigt die namens mijn Afdeling door een buitenlandse contracterende firma wordt uitgevoerd die wij de doelbewust over-gefactureerde ambtenaren liggen unclaimed in de bankrekening van de overheidsborg met Reserve Bank van Zuid-Afrika. Wij hierbij roep uw hulp en samenwerking in die ons zullen toelaten om deze som geld aan u als vorm van contractbetaling te verwerken.

Wij hebben het noodzakelijke gezag om goedkeuring van opmerkelijke contracteisen te bevestigen en door:sturen aan de overheid voor definitieve betaling op goedkeuring door Reserve Bank van Zuid-Afrika (RSBA). Alle partners kwamen terwijl het verplicht stellen van me voor te stellen overeen die indien u bereid bent om ons in bij te staan de transactie, zal uw aandeel van de som 30% van 14.4 miljoen zijn, zullen 65% voor ons en 5% voor om het even welke uitgaven in de loop van dit project zijn met inbegrip van telefoon en faxrekeningen.

De zaken zelf zijn 100% brandkast van uw kant op voorwaarde dat u het met uiterste geheimhouding en vertrouwelijkheid behandelt. Merk ook op dat uw gebied van specialisatie is geen belemmering aan de succesvolle uitvoering van deze transactie.

Ik heb mijn vertrouwen in u terwijl het wachten van op uw snelle reactie door het privé e-mail adres: [jomantasha@engineer.com] me van uw op de hoogte te brengen gerust vermogen om ons bij het bereiken van succes in deze transactie te helpen.

Tot slot van uw kant, zullen wij waarderen u deze transactie als zeer vertrouwelijke behandelt terwijl wij u van een 100% veilig en volledig vrij bewijs verzekeren transactie op voorwaarde dat u onze instructies totaal volgt.

Ik wacht op uw bevestiging van mijn bericht terwijl het bidden dat dit het begin van een levenslang vennootschap tussen ons zal zijn.

Dank u voor uw voorzien samenwerking.

Hoogachtend

Dr. Jonathan Mantasha
 
Top