Eric, Loteria Nacional

Jane Dough

Moderator
Staff member
Return-Path: <eric@provest.ro>
X-Greylist: Passed host: 82.78.144.251 [RCS & RDS SA]
Received: from 72.9.108.26 [USA, Access Integrated Technologies]
From: "Loteria Nacional"<eric@provest.ro>
Subject: Din e-postadress har vunnit 915,850.00 euro
Date: Wed, 20 Apr 2011

Du uppmanas att öppna bifogad pdf-fil, Scan och säker fil. Och kontakta din agent för din fordran pris.

Med vänliga hälsningar,
Management
 
Top