Hur man känner igen ett bluffmejl

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett konstigt mejl? Tyckte du att det var något underligt med det? Ja, det finns några frågor du kan ställa dig för att kontrollera saken och de frågorna hittar du nedan.

Svarar du ja på en av frågorna kan det vara så att du fått ett bluffmejl.
Svarar du ja på två av frågorna är det troligt att du fått ett bluffmejl.
Svarar du ja på tre eller fler av frågorna så har du fått ett bluffmejl. Och tänk dig, du listade ut det själlv (fast kanske med lite hjällp).

1. Har du fått ett mejl som verkar konstigt eller ovanligt? Ja.
2. Har du fått ett e-mejl från någon du inte känner? Ja.
3. Tilltalas du i mejlet bara med ”Dear Friend”, ”Dear Sir/Ma’am” eller ”Greetings”? Ja.
4. HAR DU FÅTT ETT MEJL SKRIVET BARA MED STORA BOKSTÄVER? Ja.
5. Har du fått ett mejl skrivet på dålig engelska/svenska? Ja.
6. Är avsändarens namn annorlunda eller ovanligt? Ja.
7. Har du fått ett mejl från någon som använder en gratis e-posttjänst som Yahoo eller Hotmail? Ja.
8. Ombeds du i mejlet svara till en annan e-postadress, kanske tillhörande en annan gratis e-posttjänst? Ja.
9. Har du fått ett mejl i någon annans namn? Ja.
10. Har du fått samma mejl från två olika e-postadresser? Ja.
11. Har du fått samma mejl upprepade gånger under flera dagar? Ja.
12. Innehåller mejlet en adress som verkar konstig eller till och med falsk? Ja.
13. Har du fått ett mejl som berättar att du just vunnit på ett lotteri som du inte köpt en lott till? Ja.
14. Har du fått ett mejl i vilket du ombeds lämna ut mycket personlig information, såsom din adress, ditt telefonnummer, faxnummer, din ålder, ditt kön, ditt bankkontonummer etc? Ja.
15. Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett extremt högt pris för något? Ja.
16. Har du fått ett mejl i vilket ämnet pengar inte nämns? Ja.
17. Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett löjligt lågt pris för något? Ja.
18. Har du fått ett mejl i vilket du erbjuds mycket pengar för väldigt lite jobb? Ja.
19. Har du fått ett mejl från Västafrika? Ja.
20. Har du fått ett mejl från Europa eller Nordamerika? Ja.
21. Har du fått ett mejl från en änka, en föräldralös, en flykting eller en cancersjuk som försöker tala till din medkänsla? Ja.
22. Har du fått ett mejl som kan dra in dig i någon aktivitet som kan vara olaglig (t.ex. penningtvätt)? Ja.
23. Har du fått ett mejl från en ”banker” eller ”lawyer” som vill att du ska uppträda som närmast anhörig till någon du inte är släkt med? Ja.
24. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas ta kontakt med någon, som t.ex. en ”lawyer/barrister”, ”banker” eller ”business partner”? Ja.
25. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas hålla hela ärendet hemligt? Ja.
26. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas svara omgående (Urgently) på grund av brådska? Ja.
27. Har du fått en kopia av ett pass eller ett ID-kort som ser underligt eller falskt ut? Ja.
28. Har du fått ett mejl i vilket du ombeds betala en mindre summa pengar i förskott för att få ut en större summa i framtiden? Ja.
29. Har du fått ett e-mejl i vilket du ombeds skicka pengar via Western Union eller Moneygram? Ja.
30. Har du fÃ¥tt ett mejl innehållande ett telefonnummer du känner dig osäker på? Ja.
31. Har du fått ett mejl med erbjudande om hjälp att återfå pengar du förlorat? Ja.
32. Om du fått ett mejl som säger att du vunnit på ett lotteri, hittar du då samma lott- eller vinstnummer om du söker efter dem på Google? Ja.
33. Om du googlar avsändarens namn, dyker det då upp i samband med andra internetbedrägerier? Ja.
34. Om du googlar e-postadressen, dyker den då upp i samband med andra internetbedrägerier? Ja.
35. Om du går till www.scamomatic.com och klipper ut och klistrar in texten i det mejl du fått i sökfältet, får du då veta att det rör sig om ett bedrägeri? Ja.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl som verkar konstigt eller ovanligt?

Det är klart att du har, det är därför du är här. Dina instinkter säger dig att "något är fel med det här mejlet". Du kan lita på instinkter.

Ska jag svara på det här mejlet?

Nej.
Det finns två bra skäl att inte svara alls. Det bästa är att slänga mejlet i papperskorgen.

1. Om du svarar, så talar du om för bedragaren att din e-postadress är aktiv. Det är något du inte vill göra därför att...

2. om du svarar, så är det som att be om att bli upptagen på bedragarens mejlinglistor. Bedragare köper och säljer listor med e-postadresser av och till varandra och när du svarar, så kommer du att få fler bluffmejl. Det är inte lätt att bli borttagen från listan och även om bedragaren inte säljer eller köper e-postadresser så kan han ha andra egna "karaktärer" som kommer att skicka dig alla möjliga slags bluffmejl.

Kort sagt, släng mejlet. Bry dig inte om att tala om att du förstått att de är bedragare. Motstå frestelsen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl från någon du inte känner?

Man får spam varje dag. Ingen tycks kunna undgå det. Att få e-post från någon man inte känner är inget ovanligt och om du slänger bort sådana mejl behöver du inte oroa dig för att få bluffmejl.

Det som gör det till ett bedrägeri är när mejlet kommer från någon regeringstjänsteman i utlandet, en bankanställd, en änka, en föräldralös och så vidare. De talar om för dig att de "hittat" din e-postadress när de sökt på internet. Vad för slags affärer de än må ha så har de vänt sig till dig därför att de litar på dig, en fullständig främling, och att du ska hjälpa dem föra över miljontals dollar.

Om det låter för bra för att vara sant, så är det för bra för att vara sant.

Svara inte på mejlet, släng det i papperskorgen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Tilltalas du i mejlet bara med...

...”Dear Friend”, ”Dear Sir/Ma’am” eller ”Greetings”?

Om ja, varför är det så? Det är ganska enkelt, det rör sig om principen om massutskick. Om en bedragare skickar ut 1000 mejl har han inte tid att vara personlig, "Käre John", "Kära Mary" etc. Kom ihåg att han mejlat 1000 personer eller ännu fler så det behövs en ganska allmän hälsningsfras. Om du svarar, komer han att veta ditt namn och i sitt nästa mejl kommer han att tilltala dig med ditt rätta namn. Det är internet som gör det möjligt för honom att skicka massutskick, precis som spammare gör. Och bedragaren behöver bara ett svar från ett enda offer för att månaden ska kunna bli bra för honom, finansiellt sett.

Om du får ett sådant här mejl, är det ett bluffmejl?

Troligen. Vad man ska göra? Trycka på delete-knappen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har Du...

... FÅTT ETT MEJL SKRIVET BARA MED STORA BOKSTÄVER?

JA! VARFÖR ÄR DET SÅ…?

Ja, det vet ingen säkert. Bara bedragare kan svara på det. Den bästa teori jag sett är att bedragare tycker att det ser mer imponerande ut att skriva med stora bokstäver, mera seriöst o.s.v. De kanske tror att du ska bli imponerad. Ändå skulle en regeringstjänsteman, bankanställd, advokat etc aldrig skriva med stora bokstäver. Det beror på att folk i affärsvärlden eller diplomatin har lite grundläggande "netiquette" (internetetikett) och vet att att skriva med stora bokstäver jämställs med att SKRIKA åt folk.

Om du får ett mejl skrivet med stora bokstäver så har bedragaren antingen Caps lock-knappen nedtryckt eller är bara inte särskilt smart. Är det skrivet med stora bokstäver så är det ett bluffmejl. Vad göra? Tryck på delete.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl skrivet på dålig engelska/svenska?

Det är ett säkert tecken på bedrägeri. Det finns inga ursäkter för en utbildad yrkesman som t.ex. en advokat, en bankanställd eller regeringstjänsteman som skriver dålig engelska eller svenska. Dålig engelska kan ursäktas om det rör sig om någon vars första språk inte är engelska eller om någon med kort eller ingen utbildning. Ett grammatiskt fel här och där är en sak, sådana gör vi alla då och då. Men ett helt mejl fullt av dålig grammatik?

Det finns en sak att hålla i minnet när det gäller bluffmejl. Många av de som skickar dem är 14-åringar som sitter på internetkaféer och skickar ut bluffmejl åt sin chef, eller "oga" som han kallas. Deras utbildning kanske inte är tillräcklig.

Bedragare kan också kopiera varandras bluffmejl och om ett innehåller dålig engelska/svenska så kommer felen bara att föras över till nästa mejl. En del mejl har också skapats med hjälp av översättningsprogram.

Dålig engelska eller svenska? Släng mejlet i papperskorgen. Det är ett bedrägeri.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Är avsändarens namn annorlunda eller ovanligt?

Är namnet någonting i stil med "Williams David" eller "David John"? Om ja, hur kan det komma sig? Ja, det finns ett par möjliga svar. Ett är att bedragare, som bor i Afrika, inte nödvändigtvis är bekanta med namnskicket i engelsktalande länder som Storbritannien eller USA. De kanske inte uppfattar namnet som annorlunda.

Det är också möjligt att bedragaren kommit över ett stulet pass i ett namn som "David Williams" och han byter bara ordningen på namnen för att skaffa sig en ny "karaktär" eller "modalitet". Ibland använder bedragare "David Williams" i sex månader för att sedan byta till "Williams David", detsamma gäller för John David och David John.

Emellanåt försöker bedragare skapa namn som hör hemma i en helt annan kulturkrets, såsom japanska eller spanska namn. Lyckligtvis har vi många japanska experter på det här forumet och de kan tala om för dig att inte ett enda av de bluffmejl som det finns exempel på här och som skickats av en "japan" innehåller ett riktigt japanskt namn. En del bedragare kan försöka övertyga dig om att de är spanjorer genom att använda namn som Domingo José, trots att både Domingo och José är förnamn.

Om mejlet innehåller ett underligt namn är det troligen ett bluffmejl. Vad göra? Tryck på delete.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl från någon som använder en gratis....

...e-posttjänst som Yahoo eller Hotmail?

Bedragare gillar fria e-postprogram, som du kanske också gör. Men ett legitimt företag, en bank eller ett regeringsorgan använder aldrig ett gratis e-postprogram, inte under några omständigheter. Det beror på att ett legitimt företag eller organisation har en registrerad domän som antifraudintl.org. Ett riktigt företag har domänen .co eller .com som en del av namnet. En organisation som AFI använder .org. Ett regeringsorgan kan ha .gov följt av de två bokstäverna i landskoden, som .us eller .se.

Till och med Nigerias centralbank har en riktig domän och skulle aldrig använda Yahoo. På samma sätt skulle ett lotteri aldrig använda ett gratis e-postprogram.

Om det ser ut som ett affärsförslag men har skickats från Yahoo eller Hotmail så är det ett bedrägeri. Vad man ska göra? Trycka på delete.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Ombeds du i mejlet svara till en annan e-postadress....

....kanske från en annan gratis e-posttjänst?

Varför? Ja, en del bedragare vill att du ska svara till samma e-postadress som de mejlat dig ifrån. Andra har en e-postadress (A) som de använder enbart får att skicka ut bluffmejl, ungefär som spam. De vill att du ska svara till en annan adress (B) för det är den de använder för att läsa svaren på de mejl de skickar dig. Ibland är adress A och adress B densamma men emellanåt, speciellt vad gäller lotterimejl, är de inte desamma. I realiteten är personen bakom adress A och B nästan alltid densamme. Faktum är att, att oavsett hur många namn på personer som dyker upp i ett speciellt blufformat, så döljer sig oftast en och samma person bakom dem alla.

Så, du ombeds skicka ett svar till en annan e-postadress. Är det ett bedrägeri? Sannolikt. Vad som är bäst att göra? Slänga mejlet i papperskorgen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl i någon annans namn?

Sånt händer ibland. Det brukar kallas för ASEM (av Accidently Sent Email eller Accidently Sent Email Message). Folk skickar ibland e-post till fel person, bedragare gör det också. Du kan ha fått ett mejl som var avsett för ett annat offer. Det ser konstigt ut och du förstår ingenting av vad som sägs i det. Det bästa är - ja, du gissar rätt - att slänga det i papperskorgen. Svara inte för att fråga vad det handlar om.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått samma mejl från två olika e-postadresser?

Om du har fått det kan du vara säker på att det är ett bedrägeri. Det kan vara en bedragare som skickar bluffmejl från två olika e-postkonton, det kan också vara två bedragare som skickar samma mejl samtidigt, även om det är mindre sannolikt. Säkraste tipset? Slänga båda mejlen i papperskorgen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått samma mejl upprepade gånger under flera dagar?

Det är möjligt att du fått det. Tänk på saken: en bedragare skickar hundra- eller tusentals mejl, det kan vara svårt att komma ihåg vem han skickat dem till. Regeln verkar vara "om det råder osäkerhet, skicka mejlet igen". Och igen. Och igen, om det behövs. Alla kommer troligen från samma person i alla fall.

Vad man ska göra? Slänga alla i papperskorgen och motstå frestelsen att svara och be dem sluta skicka dig samma mejl om och om igen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Innehåller e-mejlet en adress som verkar konstig eller till och med falsk?

Ja, det kanske finns en adress i mejlet du fått. Är den riktig? Kanske, kanske inte.

Ibland hittar bedragare helt enkelt på en adress som de tycker ser ut som en riktig, lokal adress på den plats de valt ut för sitt bedrägeri. Men för någon från Nordamerika är 123 Main Street en uppenbart falsk adress. Hur är det med andra främmande adresser`Ja, en del kan helt enkelt vara påhittade.

Andra gånger kan bedragaren använda internet för att hitta en adress som visserligen är riktig men som inte används för den verksamhet som nämns i bedrägeriet. Emellanåt kan de stjäla namnet på ett riktigt företag OCH dess riktiga adress (till och med dess webbsida) och inkludera det i sitt mejl.

Om du är osäker, fråga oss om saken. Eller använd det praktiska redskapet, http://www.google.com/. Google är din vän. Med dess hjälp kan du åtminstone reda ut om adressen kan vara riktigt. Google kan också ta dig till en webbsida där det framgår att adressen är fejk och/eller ofta använd av bedragare. Om det visar sig vara fallet vet du vad du ska göra: trycka på delete.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett e-mejl som berättar att du just vunnit på ett lotteri...

...som du inte köpt en lott till?

Det här är väldigt enkelt. Om du inte har köpt en lott, så kan du inte vinna.

Lotterier har pengar att dela ut till vinnare därför att de köpt lotter. En del av de pengar som lagts på lottköp delas ut till ett antal vinnare. Du kan inte vinna på ett online-lotteri därför att du har förmodligen aldrig hört talas om det och därför har du heller inte köpt någon lott. Och tro det eller ej, rika personer eller företag anordnar inte lotterier bara för att ge bort sina pengar.

I vissa länder är det dessutom olagligt för individer att delta i och vinna pengar i ett lotteri i ett annat land.

Har du fått ett lotterimejl? Det är falskt. Det är ALDRIG äkta. Tryck bara på delete.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl i vilket du ombeds lämna ut mycket personlig information....

...såsom din adress, ditt telefonnummer, faxnummer, din ålder, ditt kön, ditt bankkontonummer etc?

Tänk på det här: om någon kommer fram till dig på gatan och frågar om sådana här saker, skulle du ge honom/henne ett svar då? Förmodligen inte. På internet är det ännu viktigare.

Bedragare skulle älska att få sådan information om dig. Då kan de stjäla din identitet. De kan göra saker i ditt namn. De kan skicka bluffmejl i ditt namn. De kan till och med skaffa förfalskade kreditkort i ditt namn. Det är därför identitetsstöld på internet är en så allvarlig sak.

Om du tillfrågas om sådan information, lämna inte ut den. Lämna heller inte falsk information till bedragaren, släng bara mejlet i papperskorgen. Det är ett bedrägeri.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Om du säljer saker på Internet....

....har du blivit erbjuden ett extremt högt pris för något?

Om du säljer saker på Internet (E-Bay, t.ex.), har du då blivit erbjuden ett extremt högt pris för något? Ja, det är ju möjligt att personen ifråga verkligen vill köpa det du har att sälja och är beredd att betala dyrt för det. Det kan också vara att personen ifråga är okunnig om varans verkliga värde.

Å andra sidan, om mejlet kommer från en bedragare så kommer följande att hända. De kommer att erbjuda betalning med exempelvis en betalorder/check som de har. Betalordern/checken kommer att vara utställd på en högre summa än priset för varan. De kommer att skicka betalordern, du kan räkna av priset för din vara och sedan skicka dem det överskjutande beloppet via Western Union eller Moneygram.

De kommer inte att vara överdrivet intresserade av att du skickar varan till dem och, ja du gissar rätt, betalordern kommer att vara förfalskad. DU kommer att sitta med en förfalskad betalorder, du kommer att förlora pengar och du kommer att ha en osåld vara kvar.

Om du får ett sådant mejl. är försiktighet att rekommendera. Det kan vara ett legitimt affärsförslag. Med det kan också vara ett bedrägeri, särskilt om det samtidigt berättas någon slags historia i samband med det. Om det är så, släng bort mejlet. Det är inte ett riktigt erbjudande, det är ett checbedrägeri. Bedragare älskar att stjäla pengar på det här viset.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl i vilket ämnet pengar inte nämns?

Det händer ibland att en bedragare skickar ett mejl i vilket det bara står något i stil med "kontakta mig". Ett kort och underligt mejl.

Så, är det ett bedrägeri? Kanske. Det bästa är att utgå ifrån att det är det, särskilt om det kommer från någon du inte känner. Och slänga det i papperskorgen.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett löjligt lågt pris för något?

Om du säljer saker på Internet (E-Bay t.ex.) och svaret är ja, kan det vara av samma skäl som ovan. Det kan vara så att personen ifråga verkligen vill köpa din vara men är okunnig om dess rätta värde.

Å andra sidan, om du får ett mejl från en bedragare kan det hända att han vill inleda "förhandlingar" med dig, förhandlingar som slutar med att du kommer att få en check utställd på ett högre belopp än det överenskomna priset. Det skickar en check eller en betalningsanvisning, du kan räkna av priset för din vara och sedan ombeds du skicka tillbaka det överskjutande beloppet med Western Union eller Moneygram. De kommer inte att anstränga sig för att få varan skickad och ja, checken kommer att vara falsk. Du kommer att sitta med en falsk betalningsanvisning, du kommer att förlora dina pengar och du kommer inte att ha fått din vara såld.

Om du får ett sådant mejl. är försiktighet att rekommendera. Det kan vara ett legitimt affärsförslag. Med det kan också vara ett bedrägeri, särskilt om det samtidigt berättas någon slags historia i samband med det. Om det är så, släng bort mejlet. Det är inte ett riktigt erbjudande, det är ett checbedrägeri. Bedragare älskar att stjäla pengar på det här viset.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl i vilket du erbjuds mycket pengar för väldigt lite jobb?

Här gäller det gamla talesättet: om det låter för bra för att vara sant, så är det för bra för att vara sant. I de flesta fall av det här slaget kommer bedragaren att be dig bli representant för honom/henne eller för ett företag och samla in betalningar från kunder i utlandet. De checker du kommer att få kommer att vara falska och du kommer att få ta förlusten. Det här är bedrägerier du inte ens vill komma i närheten av. De är inga legitima erbjudanden.

Tryck på delete och gå vidare.
 
Last edited by a moderator:

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett mejl från Västafrika?

Det är med 99.9% sannolikhet ett bedrägeri. Även om Nigeria är välkänt för "advance fee fraud" (förskottsbedrägeri eller 419-bedrägeri) så har rötan spritt sig. Det finns bedragare i Ghana, Togo, Benin etc. Det är troligt att de finns i alla västafrikanska länder.

Och inte bara där: det finns bedragare i Kenya och många i Sydafrika. Ett mejl från Afrika: det säkraste är att bara flytta det till papperskorgen. Det kommer inte från änkan eller barnet till en före detta afrikansk diktator, minister, guldgruve- eller kakaoplantageägare.
 
Last edited by a moderator:
Top