Hur man känner igen ett bluffmejl

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Har du fått ett konstigt mejl? Tyckte du att det var något underligt med det? Ja, det finns några frågor du kan ställa dig för att kontrollera saken och de frågorna hittar du nedan.

Svarar du ja på en av frågorna kan det vara så att du fått ett bluffmejl.
Svarar du ja på två av frågorna är det troligt att du fått ett bluffmejl.
Svarar du ja på tre eller fler av frågorna så har du fått ett bluffmejl. Och tänk dig, du listade ut det själlv (fast kanske med lite hjällp).

1. Har du fått ett mejl som verkar konstigt eller ovanligt? Ja.
2. Har du fått ett e-mejl från någon du inte känner? Ja.
3. Tilltalas du i mejlet bara med ”Dear Friend”, ”Dear Sir/Ma’am” eller ”Greetings”? Ja.
4. HAR DU FÅTT ETT MEJL SKRIVET BARA MED STORA BOKSTÄVER? Ja.
5. Har du fått ett mejl skrivet på dålig engelska/svenska? Ja.
6. Är avsändarens namn annorlunda eller ovanligt? Ja.
7. Har du fått ett mejl från någon som använder en gratis e-posttjänst som Yahoo eller Hotmail? Ja.
8. Ombeds du i mejlet svara till en annan e-postadress, kanske tillhörande en annan gratis e-posttjänst? Ja.
9. Har du fått ett mejl i någon annans namn? Ja.
10. Har du fått samma mejl från två olika e-postadresser? Ja.
11. Har du fått samma mejl upprepade gånger under flera dagar? Ja.
12. Innehåller mejlet en adress som verkar konstig eller till och med falsk? Ja.
13. Har du fått ett mejl som berättar att du just vunnit på ett lotteri som du inte köpt en lott till? Ja.
14. Har du fått ett mejl i vilket du ombeds lämna ut mycket personlig information, såsom din adress, ditt telefonnummer, faxnummer, din ålder, ditt kön, ditt bankkontonummer etc? Ja.
15. Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett extremt högt pris för något? Ja.
16. Har du fått ett mejl i vilket ämnet pengar inte nämns? Ja.
17. Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett löjligt lågt pris för något? Ja.
18. Har du fått ett mejl i vilket du erbjuds mycket pengar för väldigt lite jobb? Ja.
19. Har du fått ett mejl från Västafrika? Ja.
20. Har du fått ett mejl från Europa eller Nordamerika? Ja.
21. Har du fått ett mejl från en änka, en föräldralös, en flykting eller en cancersjuk som försöker tala till din medkänsla? Ja.
22. Har du fått ett mejl som kan dra in dig i någon aktivitet som kan vara olaglig (t.ex. penningtvätt)? Ja.
23. Har du fått ett mejl från en ”banker” eller ”lawyer” som vill att du ska uppträda som närmast anhörig till någon du inte är släkt med? Ja.
24. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas ta kontakt med någon, som t.ex. en ”lawyer/barrister”, ”banker” eller ”business partner”? Ja.
25. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas hålla hela ärendet hemligt? Ja.
26. Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas svara omgående (Urgently) på grund av brådska? Ja.
27. Har du fått en kopia av ett pass eller ett ID-kort som ser underligt eller falskt ut? Ja.
28. Har du fått ett mejl i vilket du ombeds betala en mindre summa pengar i förskott för att få ut en större summa i framtiden? Ja.
29. Har du fått ett e-mejl i vilket du ombeds skicka pengar via Western Union eller Moneygram? Ja.
30. Har du fÃ¥tt ett mejl innehållande ett telefonnummer du känner dig osäker på? Ja.
31. Har du fått ett mejl med erbjudande om hjälp att återfå pengar du förlorat? Ja.
32. Om du fått ett mejl som säger att du vunnit på ett lotteri, hittar du då samma lott- eller vinstnummer om du söker efter dem på Google? Ja.
33. Om du googlar avsändarens namn, dyker det då upp i samband med andra internetbedrägerier? Ja.
34. Om du googlar e-postadressen, dyker den då upp i samband med andra internetbedrägerier? Ja.
35. Om du går till www.scamomatic.com och klipper ut och klistrar in texten i det mejl du fått i sökfältet, får du då veta att det rör sig om ett bedrägeri? Ja.

Har du fått ett mejl som verkar konstigt eller ovanligt?

Det är klart att du har, det är därför du är här. Dina instinkter säger dig att "något är fel med det här mejlet". Du kan lita på instinkter.

Ska jag svara på det här mejlet?

Nej.
Det finns två bra skäl att inte svara alls. Det bästa är att slänga mejlet i papperskorgen.

1. Om du svarar, så talar du om för bedragaren att din e-postadress är aktiv. Det är något du inte vill göra därför att...

2. om du svarar, så är det som att be om att bli upptagen på bedragarens mejlinglistor. Bedragare köper och säljer listor med e-postadresser av och till varandra och när du svarar, så kommer du att få fler bluffmejl. Det är inte lätt att bli borttagen från listan och även om bedragaren inte säljer eller köper e-postadresser så kan han ha andra egna "karaktärer" som kommer att skicka dig alla möjliga slags bluffmejl.

Kort sagt, släng mejlet. Bry dig inte om att tala om att du förstått att de är bedragare. Motstå frestelsen.

Har du fått ett mejl från någon du inte känner?

Man får spam varje dag. Ingen tycks kunna undgå det. Att få e-post från någon man inte känner är inget ovanligt och om du slänger bort sådana mejl behöver du inte oroa dig för att få bluffmejl.

Det som gör det till ett bedrägeri är när mejlet kommer från någon regeringstjänsteman i utlandet, en bankanställd, en änka, en föräldralös och så vidare. De talar om för dig att de "hittat" din e-postadress när de sökt på internet. Vad för slags affärer de än må ha så har de vänt sig till dig därför att de litar på dig, en fullständig främling, och att du ska hjälpa dem föra över miljontals dollar.

Om det låter för bra för att vara sant, så är det för bra för att vara sant.

Svara inte på mejlet, släng det i papperskorgen.

Tilltalas du i mejlet bara med...

...”Dear Friend”, ”Dear Sir/Ma’am” eller ”Greetings”?

Om ja, varför är det så? Det är ganska enkelt, det rör sig om principen om massutskick. Om en bedragare skickar ut 1000 mejl har han inte tid att vara personlig, "Käre John", "Kära Mary" etc. Kom ihåg att han mejlat 1000 personer eller ännu fler så det behövs en ganska allmän hälsningsfras. Om du svarar, komer han att veta ditt namn och i sitt nästa mejl kommer han att tilltala dig med ditt rätta namn. Det är internet som gör det möjligt för honom att skicka massutskick, precis som spammare gör. Och bedragaren behöver bara ett svar från ett enda offer för att månaden ska kunna bli bra för honom, finansiellt sett.

Om du får ett sådant här mejl, är det ett bluffmejl?

Troligen. Vad man ska göra? Trycka på delete-knappen.

Har Du...

... FÅTT ETT MEJL SKRIVET BARA MED STORA BOKSTÄVER?

JA! VARFÖR ÄR DET SÅ…?

Ja, det vet ingen säkert. Bara bedragare kan svara på det. Den bästa teori jag sett är att bedragare tycker att det ser mer imponerande ut att skriva med stora bokstäver, mera seriöst o.s.v. De kanske tror att du ska bli imponerad. Ändå skulle en regeringstjänsteman, bankanställd, advokat etc aldrig skriva med stora bokstäver. Det beror på att folk i affärsvärlden eller diplomatin har lite grundläggande "netiquette" (internetetikett) och vet att att skriva med stora bokstäver jämställs med att SKRIKA åt folk.

Om du får ett mejl skrivet med stora bokstäver så har bedragaren antingen Caps lock-knappen nedtryckt eller är bara inte särskilt smart. Är det skrivet med stora bokstäver så är det ett bluffmejl. Vad göra? Tryck på delete.

Har du fått ett mejl skrivet på dålig engelska/svenska?

Det är ett säkert tecken på bedrägeri. Det finns inga ursäkter för en utbildad yrkesman som t.ex. en advokat, en bankanställd eller regeringstjänsteman som skriver dålig engelska eller svenska. Dålig engelska kan ursäktas om det rör sig om någon vars första språk inte är engelska eller om någon med kort eller ingen utbildning. Ett grammatiskt fel här och där är en sak, sådana gör vi alla då och då. Men ett helt mejl fullt av dålig grammatik?

Det finns en sak att hålla i minnet när det gäller bluffmejl. Många av de som skickar dem är 14-åringar som sitter på internetkaféer och skickar ut bluffmejl åt sin chef, eller "oga" som han kallas. Deras utbildning kanske inte är tillräcklig.

Bedragare kan också kopiera varandras bluffmejl och om ett innehåller dålig engelska/svenska så kommer felen bara att föras över till nästa mejl. En del mejl har också skapats med hjälp av översättningsprogram.

Dålig engelska eller svenska? Släng mejlet i papperskorgen. Det är ett bedrägeri.

Är avsändarens namn annorlunda eller ovanligt?

Är namnet någonting i stil med "Williams David" eller "David John"? Om ja, hur kan det komma sig? Ja, det finns ett par möjliga svar. Ett är att bedragare, som bor i Afrika, inte nödvändigtvis är bekanta med namnskicket i engelsktalande länder som Storbritannien eller USA. De kanske inte uppfattar namnet som annorlunda.

Det är också möjligt att bedragaren kommit över ett stulet pass i ett namn som "David Williams" och han byter bara ordningen på namnen för att skaffa sig en ny "karaktär" eller "modalitet". Ibland använder bedragare "David Williams" i sex månader för att sedan byta till "Williams David", detsamma gäller för John David och David John.

Emellanåt försöker bedragare skapa namn som hör hemma i en helt annan kulturkrets, såsom japanska eller spanska namn. Lyckligtvis har vi många japanska experter på det här forumet och de kan tala om för dig att inte ett enda av de bluffmejl som det finns exempel på här och som skickats av en "japan" innehåller ett riktigt japanskt namn. En del bedragare kan försöka övertyga dig om att de är spanjorer genom att använda namn som Domingo José, trots att både Domingo och José är förnamn.

Om mejlet innehåller ett underligt namn är det troligen ett bluffmejl. Vad göra? Tryck på delete.

Har du fått ett mejl från någon som använder en gratis....

...e-posttjänst som Yahoo eller Hotmail?

Bedragare gillar fria e-postprogram, som du kanske också gör. Men ett legitimt företag, en bank eller ett regeringsorgan använder aldrig ett gratis e-postprogram, inte under några omständigheter. Det beror på att ett legitimt företag eller organisation har en registrerad domän som antifraudintl.org. Ett riktigt företag har domänen .co eller .com som en del av namnet. En organisation som AFI använder .org. Ett regeringsorgan kan ha .gov följt av de två bokstäverna i landskoden, som .us eller .se.

Till och med Nigerias centralbank har en riktig domän och skulle aldrig använda Yahoo. På samma sätt skulle ett lotteri aldrig använda ett gratis e-postprogram.

Om det ser ut som ett affärsförslag men har skickats från Yahoo eller Hotmail så är det ett bedrägeri. Vad man ska göra? Trycka på delete.
 

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
Ombeds du i mejlet svara till en annan e-postadress....

....kanske från en annan gratis e-posttjänst?

Varför? Ja, en del bedragare vill att du ska svara till samma e-postadress som de mejlat dig ifrån. Andra har en e-postadress (A) som de använder enbart får att skicka ut bluffmejl, ungefär som spam. De vill att du ska svara till en annan adress (B) för det är den de använder för att läsa svaren på de mejl de skickar dig. Ibland är adress A och adress B densamma men emellanåt, speciellt vad gäller lotterimejl, är de inte desamma. I realiteten är personen bakom adress A och B nästan alltid densamme. Faktum är att, att oavsett hur många namn på personer som dyker upp i ett speciellt blufformat, så döljer sig oftast en och samma person bakom dem alla.

Så, du ombeds skicka ett svar till en annan e-postadress. Är det ett bedrägeri? Sannolikt. Vad som är bäst att göra? Slänga mejlet i papperskorgen.

Har du fått ett mejl i någon annans namn?

Sånt händer ibland. Det brukar kallas för ASEM (av Accidently Sent Email eller Accidently Sent Email Message). Folk skickar ibland e-post till fel person, bedragare gör det också. Du kan ha fått ett mejl som var avsett för ett annat offer. Det ser konstigt ut och du förstår ingenting av vad som sägs i det. Det bästa är - ja, du gissar rätt - att slänga det i papperskorgen. Svara inte för att fråga vad det handlar om.

Har du fått samma mejl från två olika e-postadresser?

Om du har fått det kan du vara säker på att det är ett bedrägeri. Det kan vara en bedragare som skickar bluffmejl från två olika e-postkonton, det kan också vara två bedragare som skickar samma mejl samtidigt, även om det är mindre sannolikt. Säkraste tipset? Slänga båda mejlen i papperskorgen.

Har du fått samma mejl upprepade gånger under flera dagar?

Det är möjligt att du fått det. Tänk på saken: en bedragare skickar hundra- eller tusentals mejl, det kan vara svårt att komma ihåg vem han skickat dem till. Regeln verkar vara "om det råder osäkerhet, skicka mejlet igen". Och igen. Och igen, om det behövs. Alla kommer troligen från samma person i alla fall.

Vad man ska göra? Slänga alla i papperskorgen och motstå frestelsen att svara och be dem sluta skicka dig samma mejl om och om igen.

Innehåller mejlet en adress som verkar konstig eller till och med falsk?

Ja, det kanske finns en adress i mejlet du fått. Är den riktig? Kanske, kanske inte.

Ibland hittar bedragare helt enkelt på en adress som de tycker ser ut som en riktig, lokal adress på den plats de valt ut för sitt bedrägeri. Men för någon från Nordamerika är 123 Main Street en uppenbart falsk adress. Hur är det med andra främmande adresser`Ja, en del kan helt enkelt vara påhittade.

Andra gånger kan bedragaren använda internet för att hitta en adress som visserligen är riktig men som inte används för den verksamhet som nämns i bedrägeriet. Emellanåt kan de stjäla namnet på ett riktigt företag OCH dess riktiga adress (till och med dess webbsida) och inkludera det i sitt mejl.

Om du är osäker, fråga oss om saken. Eller använd det praktiska redskapet, Google. Google är din vÃän. Med dess hjälp kan du åtminstone reda ut om adressen kan vara riktigt. Google kan också ta dig till en webbsida där det framgår att adressen är fejk och/eller ofta använd av bedragare. Om det visar sig vara fallet vet du vad du ska göra: trycka på delete.

Har du fått ett mejl som berättar att du just vunnit på ett lotteri...

...som du inte köpt en lott till?

Det här är väldigt enkelt. Om du inte har köpt en lott, så kan du inte vinna.

Lotterier har pengar att dela ut till vinnare därför att de köpt lotter. En del av de pengar som lagts på lottköp delas ut till ett antal vinnare. Du kan inte vinna på ett online-lotteri därför att du förmodligen aldrig har hört talas om det och därför har du heller inte köpt någon lott. Och tro det eller ej, rika personer eller företag anordnar inte lotterier bara för att ge bort sina pengar.

I vissa länder är det dessutom olagligt för individer att delta i och vinna pengar i ett lotteri i ett annat land.

Har du fått ett lotterimejl? Det är falskt. Det är ALDRIG äkta. Tryck bara på delete.

Har du fått ett mejl i vilket du ombeds lämna ut mycket personlig information....

...såsom din adress, ditt telefonnummer, faxnummer, din ålder, ditt kön, ditt bankkontonummer etc?

Tänk på det här: om någon kommer fram till dig på gatan och frågar om sådana här saker, skulle du ge honom/henne ett svar då? Förmodligen inte. På internet är det ännu viktigare.

Bedragare skulle älska att få sådan information om dig. Då kan de stjäla din identitet. De kan göra saker i ditt namn. De kan skicka bluffmejl i ditt namn. De kan till och med skaffa förfalskade kreditkort i ditt namn. Det är därför identitetsstöld på internet är en så allvarlig sak.

Om du tillfrågas om sådan information, lämna inte ut den. Lämna heller inte falsk information till bedragaren, släng bara mejlet i papperskorgen. Det är ett bedrägeri.

Om du säljer saker på Internet....

....har du blivit erbjuden ett extremt högt pris för något?

Om du säljer saker på Internet (E-Bay, t.ex.), har du då blivit erbjuden ett extremt högt pris för något? Ja, det är ju möjligt att personen ifråga verkligen vill köpa det du har att sälja och är beredd att betala dyrt för det. Det kan också vara att personen ifråga är okunnig om varans verkliga värde.

Om mejlet å andra sidan kommer från en bedragare så kommer följande att hända: de kommer att erbjuda betalning med exempelvis en betalorder/check som de har. Betalordern/checken kommer att vara utställd på en högre summa än priset för varan. De kommer att skicka betalordern, du kan räkna av priset för din vara och sedan skicka dem det överskjutande beloppet via Western Union eller Moneygram.

De kommer inte att vara överdrivet intresserade av att du skickar varan till dem och, ja du gissar rätt, betalordern kommer att vara förfalskad. DU kommer att sitta med en förfalskad betalorder, du kommer att förlora pengar och du kommer att ha en osåld vara kvar.

Om du får ett sådant mejl, är försiktighet att rekommendera. Det kan vara ett legitimt affärsförslag. Med det kan också vara ett bedrägeri, särskilt om det samtidigt berättas någon slags historia i samband med det. Om det är så, släng bort mejlet. Det är inte ett riktigt erbjudande, det är ett checkbedrägeri. Bedragare älskar att stjäla pengar på det här viset.

Har du fått ett mejl i vilket ämnet pengar inte nämns?

Det händer ibland att en bedragare skickar ett mejl i vilket det bara står något i stil med "kontakta mig". Ett kort och underligt mejl.

Så, är det ett bedrägeri? Kanske. Det bästa är att utgå ifrån att det är det, särskilt om det kommer från någon du inte känner. Och slänga det i papperskorgen.

Om du säljer saker på Internet, har du blivit erbjuden ett löjligt lågt pris för något?

Om du säljer saker på Internet (Blocket eller E-Bay t.ex.) och svaret är ja, kan det vara av samma skäl som ovan. Det kan vara så att personen ifråga verkligen vill köpa din vara men är okunnig om dess rätta värde.

Å andra sidan, om du får ett mejl från en bedragare kan det hända att han vill inleda "förhandlingar" med dig, förhandlingar som kommer att sluta med att du får en check utställd på ett högre belopp än det överenskomna priset. Det skickar en check eller en betalningsanvisning, du kan räkna av priset för din vara och sedan ombeds du skicka tillbaka det överskjutande beloppet med Western Union eller Moneygram. De kommer inte att anstränga sig för att få varan skickad och ja, checken kommer att vara falsk. Du kommer att sitta med en falsk betalningsanvisning, du kommer att förlora dina pengar och du kommer inte att ha fått din vara såld.

Om du får ett sådant mejl, är försiktighet att rekommendera. Det kan vara ett legitimt affärsförslag. Med det kan också vara ett bedrägeri, särskilt om det samtidigt berättas någon slags historia i samband med det. Om det är så, släng bort mejlet. Det är inte ett riktigt erbjudande, det är ett bedrägeri. Bedragare älskar att stjäla pengar på det här viset.

Har du fått ett mejl i vilket du erbjuds mycket pengar för väldigt lite jobb?

Här gäller det gamla talesättet: om det låter för bra för att vara sant, så är det för bra för att vara sant. I de flesta fall av det här slaget kommer bedragaren att be dig bli representant för honom/henne eller för ett företag och samla in betalningar från kunder i utlandet. De checker du kommer att få kommer att vara falska och du kommer att få ta förlusten. Det här är bedrägerier du inte ens vill komma i närheten av. De är inga legitima erbjudanden.

Tryck på delete och gå vidare.

Har du fått ett mejl från Västafrika?

Det är med 99.9% sannolikhet ett bedrägeri. Även om Nigeria är välkänt för "advance fee fraud" (förskottsbedrägeri eller 419-bedrägeri) så har rötan spritt sig. Det finns bedragare i Ghana, Togo, Benin etc. Det är troligt att de finns i alla västafrikanska länder.

Och inte bara där: det finns bedragare i Kenya och många i Sydafrika. Ett mejl från Afrika: det säkraste är att bara flytta det till papperskorgen. Det kommer inte från änkan eller barnet till en före detta afrikansk diktator, minister, guldgruve- eller kakaoplantageägare.

Har du fått ett mejl från Europa eller Nordamerika?

Ja, bedragare finns det tyvärr överallt. Många av dem har utvandrat och befinner sig i grupper utomlands och som du kanske kan gissa finns det ett och annat ruttet äpple bland migranterna. I Europa är London, Amsterdam och Madrid populära platser bland bedragare.

I Nordamerika är det Toronto i Kanada, Houston i Texas och Atlanta i Georgia som har stora grupper invandrare och en och annan bedragare bland dessa.

I Europa finns det också åtskilliga dejtingbedragare, särskilt i Ryssland och Östeuropa (ibland kallade "vlads"). Dessa bedragare är ofta män som utger sig för att vara kvinnor som vill ha ett förhållande med en utlänning.

Om du får ett mejl från någon av dessa orter kan du vara i stort sett säker på att det rör sig om ett bedrägeri. Vad du ska göra? Trycka på "delete".

Har du fått ett e-mejl från en änka....

....en föräldralös, en flykting eller en cancersjuk som försöker tala till din medkänsla?

Du kan vara säker på att det är ett bedrägeri. Formatet är ganska enkelt. En cancersjuk skriver till dig och säger att han/hon har 90 dagar kvar att leva. Han eller hon lider av en form av cancer som har "defiled all forms of treatment", motstått alla behandlingar. Vanligtvis saknar den sjuke både vänner och familj, han eller hon vill skänka sina pengar till em stiftelse och vill att du ska hjälpa till med att uppfylla denna önskan. Sorry, det är en bedragare, inte en cancersjuk. De är aldrig riktiga cancersjuka.

Kommer mejlet från en fattig änka eller en föräldralös, kanske en som bor i ett flyktingläger? Har deras pappa/äkta man lämnat miljontals dollar efter sig i ett säkerhetsföretag som änkan/den föräldralösa vill ha din hjälp att komma åt? Var pappan/mannen en före detta president i ett afrikanskt land? Var han en före detta minister i ett afrikanskt land? Ägde han tidigare en guldgruva, en kakaoplantage eller var han en rik affärsman? Tyvärr, personen som skickat mejlet är varken en änka eller en föräldralös. Det är bara en bedragare. Det är alltid en bedragare.

Bedragare älskar att spela på dina sympatier. Tänk dig själv hur du skull känna inför en riktig föräldralös, fattig änka eller en cancersjuk. Det är den känslan de vill framkalla hos dig. Fast de är bara bedragare och förtjänar inte din sympati. Förakt är vad de förtjänar.

Har du fått ett sådant mejl? Släng det i papperskorgen.

Har du fått ett mejl som kan dra in dig i någon aktivitet....

....som kan vara olaglig (t.ex. penningtvätt)?

Du kan hända att du får ett sådant. En typ av bedrägeri brukar handla om förflyttningen av stora summor pengar som tillhör en före detta diktator eller regeringsmedlem. Förutom den etiska sidan bör du fråga dig om dessa "pengar" inte rätteligen hör hemma i landet X. Svaret torde bli ja. Om det verkligen funnits några pengar skulle de ha varit stulna från medborgarna i landet X och tillhör dem. Pengarna borde investeras i deras land. Vad än advokaten eller banktjänstemannen säger så kan du aldrig få del av de där pengarna. Däremot kan det hända att mycket av dina egna pengar hamnar hos advokaten eller banktjänstemannen.

Om mejlet handlar om att du helt enkelt ska tvätta pengar genom en bank (din egen) så kan det vara bra att veta att penningtvätt är olagligt i praktiskt taget alla länder och att finansiella myndigheter slår till hårt mot dem som sysslar med det. Ja, i alla fall i de flesta länder. Om det inte finns några pengar på riktigt så kommer du inte att ha gjort dig skyldig till penningtvätt men du kan kanske föreställa dig problemen som skulle uppstå om historien i mejlet skulle vara sann.

Om det advokaten eller banktjänstemannen säger verkar underligt så beror det på att det är det. Du vet vad du ska göra: flytta mejlet till papperskorgen.

Har du fått ett mejl från en "banker"....

....eller ”lawyer” som vill att du ska uppträda som närmast anhörig till någon du inte är släkt med?

Det här är ett vanligt bedrägeri. En banktjänsteman upptäcker plötsligt ett vilande konto med miljontals dollar på som tillhör någon som dött, vanligen i en flygolycka. Om det rör sig om någon som är i Nigeria har de troligen dött i en olycka utmed Sagamu Express Road, uppenbarligen den dödligaste vägen i Nigeria. En "advokat" kan också skicka dig ett mejl med en liknande historia. I båda fallen kommer de att säga att de inte kan få ut pengarna från kontot och ut ur landet (det kallas stöld och är olagligt) men att du kan hjälpa dem.

Det kan du inte. Det är så enkelt. Du kan aldrig stå som närmast anhörig till någon du inte är släkt med. Om någon dör, tillfaller pengarna deras dödsbo. En annan fråga du kan ställa dig är varför någon skulle sätta in pengar på ett konto i Nigeria och få ett s.k. "certificate of deposit" när det finns bättre och säkrare sätt att investera pengar i afrikanska banker med bättre villkor? Det skulle folk inte göra.

Det spelar ingen roll hur många "dokument" som bedragaren framställer (se "Documents" i "the Little (Photo)Shop of Horror"), eller hur många gånger de försäkrar att allt är helt lagligt och riskfritt: det är det inte, inget av det är på riktigt.

Har du fått ett sådant mejl? Släng det i papperskorgen.

Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas ta kontakt med någon....

....som t.ex. en ”lawyer/barrister”, ”banker” eller ”business partner”?

Det spelar ingen roll vem det rör sig om, det är ett bedrägeri. Det spelar ingen roll vem de ber dig kontakta, det är ett bedrägeri. Cancersjuka som ber dig kontakta en advokat eller en vän. En affärsman/kvinna som vill att du ska ta kontakt med hans eller hennes "sekreterare" angående en förflyttning av pengar från plats A till plats B. Det spelar ingen roll, hela historien är ett bedrägeri.

Har du fått ett sådant mejl? Tryck på "delete".

Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas hålla hela ärendet hemligt?

Har du fått det kan du vara säker på att det är ett bedrägeri. Bedragare vill inte att du ska tala med någon om deras "deal". Det är alltid hysch-hysch. Om du skulle nämna det för någon, som en äkta make/maka, någon annan familjemedlem eller en vän så skulle den personen kanske tala om för dig att det är ett bedrägeri. En bedragare gillar inte det, de frossar i hemligheter.

Om du just vunnit miljontals kronor på lotteri, skulle de berätta det för alla du känner? Det skulle du förmodligen. Och media skulle svärma omkring dig för att försöka göra dig känd. Inga hemligheter där.

Det är därför vi finns. Vi försöker avslöja dem, offentligt. Som Miyuki säger "Knowledge and information are the scammer's worst enemies; silence is the scammer's best friend (kunskap och information är bedragarens värsta fiender; tystnad är bedragarens bästa vän)". Vi tänker inte vara tysta. Det borde du heller inte vara.

Har du fått ett sådant mejl? Det bästa är att slänga det i papperskorgen. Om du är osäker, fråga någon. Var inte rädd för att göra våld på bedragarens integritet eller privata sfär. De är faktiskt inte rädda för att göra våld på din integritet och ditt privatliv.

Har du fått ett mejl i vilket du uppmanas svara omgående....

....(Urgently) på grund av brådska?

Det är fullt möjligt att det kan vara på riktigt men det är ganska osannolikt att det är sant. Bedragare vill alltid få dig att göra saker snabbt därför att...ja, de vill få dina pengar snabbt. De tycker inte om förseningar. Väpnat rån går snabbt, stöld över internet tar längre tid så däför vill de skynda på saker och ting. Om du får ett mejl i vilket du uppmanas agera snabbt eller får en deadline så är det troligen ett bedrägeri.

Ditt svar? Att flytta mejlet till papperskorgen.

Har du fått en kopia av ett pass eller ett ID-kort som ser underligt eller falskt ut?

Det beror på att det är falskt. Vårt lilla subforum "the Little (Photo)Shop of Horrors" är fullt av exempel på falska pass och ID-kort. Du kan jämföra det du eventuellt fått med dem vi har (och vi är alltid glada åt att kunna utöka vår samling). Vi har åtskilliga sidor med falska dokument. Vi har också fotografier som bedragare använder och återanvänder.

Om det ser falskt ut så är det falskt. Har du fått ett sådant mejl? Släng det, du behöver det inte.

Har du fått ett mejl i vilket du ombeds betala en mindre summa pengar....

.... i förskott för att få ut en större summa i framtiden?

Sådana mejl lovar dig MYCKET pengar i framtiden för lite pengar i förskott. Det är därför det kallas "förskottsbedrägeri", "Advance Fee Fraud" eller "Advance Fee Scam". Får du ett sådant är det ett bedrägeri.

Skulle det kunna vara på riktigt? Nej, det är aldrig på riktigt. Det kan inte vara på riktigt. De enda pengar som finns är dina egna och det enda som kommer att hända är att du kommer att ge bort dem.

Har du fått ett mejl som lovar dig en ljus framtid ekonomiskt? Det bästa är att flytta det till papperskorgen.

Har du fått ett mejl i vilket du ombeds skicka pengar via Western Union eller Moneygram?

Det är med 99.9% sannolikhet ett bedrägeri.

Bedragare älskar Western Union och Moneygram, främst beroende på att identifikationskraven där inte är lika strikta som exempelvis på banker. Dessutom använder WU och MG "säkerhetsfrågor". Du kan hitta på en men så länge någon i andra änden känner till svaret så kan de få tillgång till pengarna. Du vet aldrig exakt vem som får pengarna, bara att om du skickar pengar så har du skickat dem till en bedragare.

Ibland kommer mejlet från ett företag som påstår sig ha problem med att förflytta pengar från en del av världen till en annan och att du kan fungera som deras representant för att få det att flyta. Historien är falsk. Miljarder dollar förflyttas dagligen runt jorden utan några som helst problem. Det är bara bedragare som påstår att de har problem med sina penningtransaktioner.

Om mejlet så mycket som nämner Western Union eller Moneygram är det lika bra att slänga det i papperskorgen.

Har du fått ett mejl innehållande ett telefonnummer du känner dig osäker på?

Det finns vissa tecken på att det mejl du fått kan vara ett bluffmejl.

Ett är ett telefonnummer som börjar med landskoden +234. Det är landskoden för Nigeria, ringer du numret så är det till Nigeria du ringer.

Ett annat tecken kan vara när någon säger att de befinner sig i Storbritannien och ger dig ett nummer som börjar med +44. Det är mycket riktigt landskoden för Storbritannien men om numret börjar med +44 701 eller +44 702 så rör det sig om vidarekopplade nummer i Storbritannien. Kort uttryckt, om du ringer ett sådant nummer så kan det ringa var som helst i världen. Är personen i Storbritannien? Kanske, men det är knappast troligt.

Om du får ett mejl med ett telefonnummer så är det bäst att inte ringa upp. Och att flytta mejlet till papperskorgen.

Har du fått ett mejl med erbjudande om hjälp att återfå pengar du förlorat?

Först och främst, om du inte har förlorat några pengar på grund av ett internetbedrägeri så vet du att mejlet är falskt.

Om du har förlorat pengar på grund av ett internetbedrägeri så bör du veta att chansen att få tillbaka dem är lika med noll. Det finns vissa regeringsorgan i vissa länder som arbetar med att försöka återfå pengar som gått förlorade genom bedrägeri men de är just regeringsorgan och använder inte gratis e-posttjänster.

Det finns en organisation i Nigeria, EFCC som har till uppgift att hjälpa utlänningar som förlorat pengar i 419-bedrägerier. Men gissa vad? Bedragarna vet allt om detta och de älskar att uppträda som just företrädare för EFCC som kan hjälpa dig återfå dina pengar. Faktum är att det kan till och med röra sig om samma person som lurade av dig massor av pengar för sex månader sedan. Bedragare älskar offer som betalar om och om igen. Och om du har betalat mycket så kommer de att försöka lura av dig pengar på nytt genom att försöka få dig att tro att de kan hjälpa dig återfå det du förlorat och att "de" är hederliga och alla andra är skurkar.

Om du fått ett e-mejl som säger att du vunnit på ett lotteri...

.... hittar du då samma lott- eller vinstnummer om du söker efter dem på Google?

Storartat, du har just vunnit på lotteri. Mejlet kanske innnehåller ett lott- eller vinstnummer. Googla dem. Då kanske du upptäcker att åtskilliga personer har vunnit med samma lott- eller vinstnummer. Det finns exempel på sådana i "Scammer Central" (det är därför vi postar dem där).

Om du hittar samma nummer vid en googlesökning så är det ett bedrägeri. Det bästa är att flytta mejlet till papperskorgen.

Om du googlar avsändarens namn....

.... dyker det då upp i samband med andra internetbedrägerier?

Google är din vän. Använd det ofta. Sök namnet på den eller de personer som skickar eller nämns i mejlet. Om de första söktermerna leder dig till den här webbsidan eller en annan anti-bedrägerisida så kan du vara säker på att mejlet är från en bedragare.

Gratulerar! Du har fått ett mejl från en känd bedragare. Vilken tur du har.

Fast det är förstås fortfarande ett bedrägeri så det bästa är att trycka på 'delete'.

Om du googlar e-postadressen....

..... dyker den då upp i samband med andra internetbedrägerier?

Google är din vän. Använd det ofta. Sök e-postadressen för den person som skickade dig mejlet. Sök på vilken annan e-postadress som helst som nämns i mejlet. Om dessa adresser leder dig till den här webbsidan eller någon annan anti-bedrägerisida så kan du vara säker på att mejlet kommer från en bedragare.

Det är ett bedrägeri och det bästa är att trycka på 'delete'.
 
Top