Kreditkort Visa/MasterCard

Sapphire's Strike

Administrator
Staff member
Return-Path: root@piapps.peresvet.ru

Date: Sat, 8 Feb 2014
Subject: Betalning problem #457119033
From: Kreditkort Visa/MasterCard Secure <clien.tsewlog1d@online.se>
Reply-To: <clien.tsewlog1d@online.se>

Hej,

Vi har märkt att din senaste beta lning åtalades tva ganger på samma gång, och det är på grund av ett tekniskt fel.

När du bekräftar informationen på kor tet, kommer vi att åter betala till ditt konto.

Sida åter betalning:
Klicka här - http://www.altlinks.ru/admin/.su/

OBS!: Detta är en oblig atorisk åtgärd. Underlåtenhet att uppd atera dina upp gifter kommer att leda till kredi tkort suspe nsion.
© Copyright Vi sa Europe @ 2014
 
Top