Mejl om översättningsjobb

Jane Dough

Moderator
Staff member
Just nu skickas det många mejl om frilansjobb som översättare, textredigerare etc. Här är ett exempel:

God dag!
Vi soker folk till positioner av textredaktor och oversattare
(svenska,engelska) till ett valkand bolag.
Uppgifter:
Vi skickar till dig meil med texter, huvudskaligen texter for stavning,
grammatik och felkorrigering. Under provtid far du arvode pa 5 euro for
1 kb for utfort jobb. Efter att ha testat dina kunskap och forstas beroende
pa arbetsvolum kan ditt arvode uppga pa 3000- 3500 euro per manad.
For arbetet behovs:en mobiltelefon, internet, e-post, bankkonto
(for arvodeoverforing) och forstas dina kunskap och arbetsformaga.

Arbetsvillkor:
- Halvtids arbete
- Arbetstid du planerar sjalv
- Ett hygglig arvode. Betalas varje 2 veckor till ditt bankkonto
- Karriarmojligheter

For mer detaljerad information om bolaget och dessa tjanst fyll i foljande
registreringsformular:
1. Efternamn och namn
2. Ditt alder
3. Land
4. Kontakttelefon
5. E-post
6. Bilaga CV till detta brev

Skicka den till var e-postadressen: [arnoldkevin@fastsolid.com]
och kontrollera e-postadressen som du skickar
(Anvand inte knappen SVARA for att skicka ett meddelande till oss).

Efter att vi far din registreringsform ular tar vi kontakt med dig och
skickar ytterligare information.
Lycka till!

Mejlen är översatta till rätt tafflig svenska med hjälp av ett översättningsprogram och inte sällan skickas de genom hackade e-postkonton från spamservrar i exempelvis Brasilien. De mejladresser man uppmanas svara till ändras hela tiden och det framhålls tydligt att man INTE ska svara direkt till avsändaren.

Det finns inget jobb, och det kommer inte att betalas ut någon lön. Den information som efterfrågas ska man inte skicka in eftersom den då kan missbrukas. Man bör heller inte svara på mejlen utan helt enkelt slänga dem. Kom ihåg: om det låter för bra för att vara sant, så är det förmodligen inte sant.
 
Top