Säkerhet på nätet

Jane Dough

Moderator
Staff member
I tider då hoten på nätet blir allt fler, allvarligare och svårare att upptäcka kan det vara mödan värt för pc-användare med Windows som operativssystem att se över sitt virusskydd. En dator helt utan antivirus som kopplas upp mot internet kan råka illa ut inom 30 minuter.

Det flesta internetanvändare är förtrogna med begrepp som virus, trojaner, maskar etc men i regel är medvetenheten om hoten på nätet ganska liten och många slarvar med säkerheten.

Det finns, förutom de kommersiella antivirusprogrammen som kostar lite olika mycket, också en del gratisprogram man kan ladda ned, exempelvis från AVG http://free.avg.com/ww-en/homepage AVG tillhandahåller också en s.k. linkscannner som gör det möjligt för en att kolla upp en webbsida innan man besöker den och denna finns för både PC och Mac, http://www.linkscanner.avg.com och http://www.linkscanner.avg.com/Mac/

Andra gratisantivirus är Avast http://www.avast.com/en-se/free-antivirus-download och Avira http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus men även andra antivirusföretag som Panda, McAfee, Norton och F-Secure kan erbjuda demoversioner. För alla antivirusprogram, betal- såväl som gratisversioner gäller att det är viktigt att hålla dem uppdaterade och att skanna igenom den egna datorn regelbundet.

Vid sidan av antivirusprogrammen finns program som identifierar och oskadliggör olika former av spionprogram, exempelvis Malwarebytes, se
http://www.malwarebytes.org/

Även för dessa gäller att det är viktigt att hålla dem uppdaterade, eftersom det dagligen tillkommer nya virus och spionprogram.

Det mesta som finns i form av virus, trojaner och andra hot är avsett för PC och olika versioner av Windows som operativsystem. Mac-användare är drabbade i betydligt mindre utsträckning och därför kan Mac vara ett alternativ för den som vill surfa utan att behöva oroa sig alltför mycket. Ytterligare ett alternativ är att helt byta operativsystem på sin PC från Windows till Ubuntu; detta operativsystem är gratis och säkert och det behövs inga antivirusprogram, se http://www.ubuntu.com/
 
Top