Western Union, ett oläst meddelande

Jane Dough

Moderator
Staff member
Return-Path: <s.e.union@s.e.union.com>
X-Greylist: Passed host: 68.230.241.199 [USA, Nevada, Cox Communications]
Received: from eastrmimpo03.cox.net 68.1.16.126 [USA, Phoenix, Cox Communications]
Received: from User 72.207.251.215 [USA, Baton Rouge, Cox Communications]
From: "Western Union."<s.e.union@s.e.union.com>
To: [s.e.union@s.e.union.com]
Subject: 1 olXst Meddelande !
Date: Wed, 6 Jul 2011

Raring Western Union medlem ,

Du har 1 ol�st Meddelande!
Din Western Union Redovisa �r just nu l�ste.
Som trygghet m�tt du m�ste skaffa din kontokorten cvv ( den sist 3 siffra p� det rygg om din kort ) till l�sa upp din redovisa.

Klick h�r till besluta problemet. (länkar till teenz4thelord dot com /system/login.php)

Western Union Holdings, Inc. Med ensamr�tt.
 
Top